понедељак, 5. октобар 2015.

Čika Peca, Biljka


BILJKA

Zašto neko zemlju
kopa ili rilja,
to što posle seje
to su razna bilja.

Da su biljke žedne
istina je živa,
zato bašta mora
i da se zaliva.

Sa semenkom tada
čudo se događa,
iz nje novi život
počinje da rađa.

Nestrpljivci stalno
svakog dana pilje,
čekaju trenutak
da iznikne bilje.

Kad stabljika nežna
iz zemlje iznikne,
radosna i srećna
suncu pozdrav klikne.

Šta da dalje radiš –
biljku pazi, hrani,
od opakog korova
čuvaj je i brani.

Kad Te čujem kako
dereš se i vičeš,
priseti se malo –
i Ti si k'o biljka
morao da rasteš,
a pre toga ničeš!

                                 Čika Peca


Нема коментара:

Постави коментар