понедељак, 31. март 2014.

EKO misli: Navaho izreka

Bio sam na kraju zemlje. Bio sam na kraju voda. Bio sam na kraju neba. Bio sam na kraju planina. Nisam pronašao ništa što mi nije prijatelj.

Navaho izreka

недеља, 30. март 2014.

KONFERENCIJA: RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA VIII

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA VIII
22-26 April 2014, Beograd

Organizator: Astronomsko društvo "Ruđer Bošković"
Mesto održavanja: Učionica Astronomskog društva "Ruđer Bošković"

Naučni organizacioni komitet:
--------------------------------
dr Milan S. Dimitrijević, Predsednik (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković", Beograd i Astronomska opservatorija)
Prof. dr Nikola Cvetković, (Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica)
dr Miodrag Dačić (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" i Astronomska opservatorija, Beograd)
Prof. dr Radomir Đorđević (Fizički fakultet, Beograd)
akademik Vladan Đorđević (SANU, Beograd)
dr Darko Jevremović  (Astronomska opservatorija, Beograd)
akademik Borislav Jovanović (Arheološki institut)
akademik  Vojislav Marić (Ogranak SANU u Novom Sadu, Novi Sad)
Prof. dr Žarko Mijajlović (Matematički fakultet, Beograd)
Prof. dr Milivoje Pavlović (Megatrend Univerzitet)
Prof. dr Nadežda Pejović (Matematički fakultet, Beograd)
dr Luka Č. Popović (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" i Astronomska opservatorija, Beograd)
mr Vojislava Protić-Benišek (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" i Astronomska opservatorija, Beograd)
Milan Radovanac (Astronomska opservatorija, Beograd)
Prof. dr Efstratios Teodosiu (Faculty for Physics, Athens, Greece)
dr Aleksandar Tomić (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković")
dr Milčo Cvetkov (Institut za Astronomiju BAN, Sofija, Bugarska)

Lokalni organizacioni komitet:
---------------------------
dr Miodrag Dačić, Ko-Predsednik (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković", Beograd i Astronomska opservatorija)
Milan Jeličić Ko-Predsednik (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković", Beograd)
Jovan Aleksić, (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" i Astronomska opservatorija, Beograd)
Prof. dr Nikola Cvetković, (Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica)
dr Milan S. Dimitrijević (Astronomsko društvo "Ruđer Bošković", Beograd i Astronomska opservatorija)

Konferencija "Razvoj astronomije kod Srba VIII" održaće se u Beogradu, 22-26 Aprila 2014, u Učionici Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

Zbornik radova konferencije "Razvoj astronomije kod Srba VIII", biće štampan posle skupa, u seriji "Publikacije Astronomskog društva "Ruđer Bošković", s tim što rukopis treba da stigne najkasnije do 1. jula 2014. godine na elektronsku adresu:

mdimitrijevic@aob.bg.ac.rs

ili poštom na adresu:

Milan S. Dimitrijević
Astronomska opservatorija
Volgina 7
11060 Beograd

Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“ – Učionica Narodne opservatorije, Kalemegdan
Tel. 3032-133, E-mail: adrb@adrb.org  www.adrb.org

RAZVOJ ASTRONOMIJE KOD SRBA  VIIIBeograd, 22 – 26. april 2014. godine

P R O G R A M

22. 04. 2014, utorak

10:00-10:30 Svečano otvaranje

Predsedava Miodrag Dačić
10:30-11:00 Vojislava Protić Benišek: MUZEJ ASTRONOMIJE U BEOGRADU
11:00-11:30 Milutin Tadić, Nataša Stanić: PUTOVANJE KROZ VREME – PRIČA O  SUNČANOM SATU U MANASTIRU STUDENICA
11:30-12:00 Srđan Đukić: ČASOPISI „KOSMOPLOV“ I „GALAKSIJA“

12:00-15:00 pauza za ručak

    Predsedava Milutin Tadić
15:00-15:20 Jovan Aleksić: ARHEOASTRONOMIJA – RAZVOJ U SRBIJI
15:20-15:40 Ljubinka Babović: KOMPLET KAPADOKIJSKIH IDOLA – SAKRALNI KALENDAR PLANETE BOGINJE MESECA IZ KILTEPEA (ANADOLIJA, TURSKA) SA KRAJA TREĆEG I POČETKA DRUGOG MILENIJUMA PRE HRISTA
15:40-16:00 Aleksandra Bajić: MOGUĆA ASTRONOMSKA NAMENA KRUŽNE FORMACIJE NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU POJATE – POJILA KOD SELA BELICA
16:00-16:15 Živojin Andrejić: UNIVERZALNA USLOVLJENOST ORIJENTACIJE HRAMOVA U PROSTORU PREMA SUNCU OD PALEOLITA DO HRIŠĆANSTVA
16:15-16:30 Petar Vuca: LAZAR PRIZRENAC ILI SRBIN NA ZIDINAMA KREMLJA

16:30-17:00 kafe pauza

Predsedava Petar Vuca
17:00-17:20 Predrag Jovanović: ISTRAŽIVANJA GALAKTIČKIH I VANGALAKTIČKIH GRAVITACIONIH POJAVA  NA ASTRONOMSKOJ OPSERVATORIJI (2012-2013)
17:20-17:40 Luka Č. Popović: SPEKTROSKOPSKA ISTRAŽIVANJA VANGALAKTIČKIH OBJEKATA NA ASTRONOMSKOJ OPSERVATORIJI (2012-2013)
17:40-18:00 Darko Jevremović: ASTROINFORMATIKA I PROJEKAT III44002 2012-2013
18:00-18:20 Zoran Simić: UTICAJ SUDARNIH PROCESA NA SPEKTRE ASTROFIZIČKE PLAZME – 2012-2013.
18:20-19:00 Milan S. Dimitrijević: VIRTUELNI CENTAR ZA ATOMSKE I MOLEKULARNE PODATKE – EVROPSKI FP7 PROJEKAT

23. 04. 2014, sreda
Predsedava Aleksandar Tomić
10:00-10:20 Milan S. Dimitrijević: DRUŠTVO ASTRONOMA SRBIJE 2012-2013. 
10:20-10:40 Jovan Aleksić, Milan Jeličić: IZDANJA ASTRONOMSKOG DRUŠTVA „RUĐER BOŠKOVIĆ“
10:40-11:00 Sonja Vidojević, Slobodan Ninković: UČEŠĆE NACIONALNOG TIMA IZ SRBIJE NA MEĐUNARODNIM OLIMPIJADAMA IZ ASTRONOMIJE I ASTROFIZIKE 2012. I 2013. GODINE
11:00-11:20 Saša Simić: RAZVOJ ASTRONOMIJE U KRAGUJEVCU
11:20-11:40 Janko Mravik, Jaroslav Grnja: AMATERSKA ASTRONOMIJA U BAČKOJ PALANCI U POSLEDNJIH DVADESET GODINA
11:40-12:00 Dragan Lazarević: ASTRONOMSKA SEKCIJA PRIRODNJAČKOG DRUŠTVA „GEA“ - 14 GODINA POPULARIZACIJE ASTRONOMIJE

12:000-12:30 kafe pauza

Predsedava Žarko Mijajlović
12:30-12:50 Momčilo Mrčković: SEĆANJE NA DRAGANA RADMILOVIĆA PREDSEDNIKA SAVEZA ASTRONOMA AMATERA SRBIJE
12:50-13:10 Snežana Veljković: RETROSPEKTIVA RADA PREDSEDNIKA SAVEZA ASTRONOMA AMATERA SRBIJE – DRAGANA RADMILOVIĆA 2012-2014. GODINE
13:10-13:30 Snežana Veljković: INOVATIVNA INTEGRATIVNA NASTAVA U ŠKOLAMA / PRIMER DOBRE PRAKSE
13:30-13:45 Snežana Veljković: ASTRONOMIJA GOST U ŠKOLAMA JAGODINE I KRAGUJEVCA
13:45-14:00 Zoran Tomić, Sanja Jovanović, Miloš Stanković, Darko Jovanović, Aleksandar Ristić: AKTIVNOSTI AU «EUREKA» U KRUŠEVCU 2012-2014.

14:00-15:30 pauza za ručak

Predsedava Anđelka Kovačević
15:30-15:45 Milan S. Dimitrijević: SARADNJA SA FRANCUSKOM NA ŠTARKOVOM ŠIRENJU SPEKTRALNIH LINIJA PLAZME
15:45-16:00 Mirjana Uzelac: IZGUBLJENO U PREVODU: KAKO PREDSTAVITI ASTRONOMIJU ŠIROKOJ PUBLICI
16:00-16:15 Jovan Aleksić, Zoran Tomić: ONLAJN KURSEVI IZ ASTRONOMIJE
16:15-16:30 Nataša Stanić: VIZUELNI HUMOR U POPULARIZACIJI ASTRONOMIJE – MOGUĆNOSTI PRIMENE I OGRANIČENJA
16:30-16:45 Stevan Radojčić: PRIKAZ «KOSMOGRAFIJE» JOVANA DRAGAŠEVIĆA IZ 1874. GODINE
16:45-17:00 Dragoslav Stoiljković: DA LI JE NIKOLA TESLA FOTOGRAFISAN DOK ČITA BOŠKOVIĆEVU „TEORIJU PRIRODNE FILOZOFIJE“?

17:00-17:30 kafe pauza

Predsedava  Sonja Vidojević
17:30-18:00 Vojislava Protić Benišek, Vladimir Benišek, Luka Č. Popović, Darko Jevremović: DVADESET GODINA CCD POSMATRANJA TELA SUNČEVOG SISTEMA SA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU
18:00-18:15 Jasmina Madžgalj, Miodrag Brzaković, Tatjana Janovac: DIMENZIJA OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ KAO DIMENZIJA ODRŽIVOSTI ČOVEČANSTVA
18:15-18:30 Milan Jeličić: PROTIVGRADNA ODBRANA U DOBA MILANA NEDELJKOVIĆA
18:30-18:45 Milan S. Dimitrijević: BEDŽEVI ASTRONOMSKIH KONFERENCIJA I NJIHOV DIZAJN
18:45-19:00 Vojislava Protić Benišek: AKADEMIK VOJISLAV MIŠKOVIĆ — PRVI DIREKTOR ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU

24. 04. 2014, četvrtak
Predsedava Katja Cvetkova
10:00-10:20 Milčo Cvetkov: ERUPTIVNE ZVEZDE I NARODNA MAŠTA (FLARE STARS AND PEOPLE IMAGINATION
10:20-10:40 Miodrag Dačić: SOFIJA SADŽAKOV KAO ASTRONOM
10:40-11:00 Milan Jeličić: AKTIVNOSTI ĐORĐA  STANOJEVIĆA U SEIZMOLOGIJI
11:00-11:20 Aleksandar Tomić: BORIVOJE A. JOVANOVIĆ, PROFESOR FIZIKE I ASTROFIZIČAR
11:20-11:40 Nadežda Pejović, Žarko Mijajlović, Saša Malkov, Nenad Mitić: DIGITALNI ARHIV „MILUTIN MILANKOVIĆ“

11:40-12:10 kafe pauza

     Predsedava Nadežda Pejović
12:10-12:30 Nikolina Vukša Popović, Žarko Mijajlović: DIGITALNI LEGAT «ANTON BILIMOVIĆ»
12:30-12:50 Zoran Branković: MEDIJSKA PRECESIJA DVA GLAVNA SISTEMA SVETA
12:50-13:10 Budimir Potočan: KOMUNIKOLOŠKI DISKURS NOVOJULIJANSKOG KALENDARA
13:10-13:30 Gordana M. Kostić: ANDROMEDA, ETIOPSKA PRINCEZA, KĆERKA KRALJA KEFEJA I KRALJICE KASIOPEJE — MIT NEPOZNAT U ETIOPIJI
13:30 -13:50 Sanja Cvetković: ELEMENTI KOSMIČKE SIMBOLIKE U ARHITEKTURI

13:50-15:30 pauza za ručak

Predsedava Anđelka Kovačević
15:30-15:50 Smiljana Đurović: NJEGOŠEVA PESNIČKA INTUICIJA I SAVREMENA FILOZOFIJA ISTORIJE (esej)
15:50-16:10 Svetolik Stanković: KOSMIČKE VIZIJE I SIMBOLI U DELIMA ISIDORE SEKULIĆ, BORISA PASTERNAKA I MILUTINA MILANKOVIĆA
16:10-16:30 Aleksandar Tomić: DA LI SE RAĐA NOVA PARADIGMA SUNČEVOG SISTEMA?

16:30-17:00 kafe pauza

Predsedava Zoran Simić
17:00-17:20 Anđelka Kovačević, Milan S. Dimitrijević, Luka Č. Popović: 9. SRPSKA KONFERENCIJA O OBLICIMA SPEKTRALNIH LINIJA U ASTROFIZICI
17:20-17:40 Marija Cekić: KOSMIČKA SIMBOLIKA U POZORIŠNO-SCENSKOJ UMETNOSTI
17:40-18:00 Igor Stojić, Edi Bon, Milan S. Dimitrijević: MOGUĆE PRETSTAVE KOMETA U SRPSKOJ SREDNJOVEKOVNOJ UMETNOSTI
18:00-18:20 Jelena Cvetković: PARADIGMA ZVUČNIH CELINA U PROSTORNOM UNIVERZUMU

25. 04. 2014, petak
Predsedava Milčo Cvetkov
10:00-10:20 Katja Cvetkova: ŽIL PASKIN (JULES PASCIN) – OD VIDINA I ZEMUNA DO PRINCA MONPARNASA
10:20-10:40 Ljubiša Rajković Koželjac: SOLARNI MOTIVI U OBREDNOJ USMENOJ LIRICI JUGOISTOČNE SRBIJE
10:40-11:00 Milan S. Dimitrijević:  „S GEOM NA REDUTU“ PRED ZVEZDANIM VRATIMA
11:00-11:20 Biljana Zlatković: ASTRONOMSKA LEKSIKA U ZBIRCI PESAMA KUPEN PET'L DRAGANA RADOVIĆA
11:20-11:40 Tiodor Rosić: KOSMIČKI MOTIVI U POEZIJI SLOBODANA RAKITIĆA

11:40-12:10 kafe pauza

Predsedava Tiodor Rosić
12:10-12:30 Miodrag Petrović: KOSMIČKE VIZIJE U KNJIZI „SILAZAK U VREME“ SAŠE HADŽI TANČIĆA
12:30-12:50 Violeta Jovanović: SVETLOSNA SIMBOLIKA U PRIPOVETKAMA ANTONIJA ISAKOVIĆA
12:50-13:10 Mile Penkov: KOSMIČKI MOTIVI U KNJIŽEVNIM TEKSTOVIMA ZASTUPLJENIM U ČITANKAMA ZA MLAĐE I STARIJE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE
13:10-13:30 Milutin Đuričković:  KOSMIČKI MOTIVI U PROZNOM STVARALAŠTVU ZA DECU
13:30-13:50 Dragan Radović: PSOVKA ILI NEBESKO U OPSCENOM

13:50-16:00 pauza za ručak

Predsedava Violeta Jovanović
16:00-16:20  Radovan Ilić: NEBESKO PLAVETNILO U SLIKARSTVU MIROSLAVA ANĐELKOVIĆA
16:20-16:40 Tomislav Petrović: KOSMIČKE VIZIJE U LJUBAVNOJ I INTIMISTIČKOJ LIRICI
16:40-17:00 Goran Vučković: ELEMENTI KOSMOPOETSKE OPTIKE U POETICI LJUBIŠE RAJKOVIĆA KOŽELJCA
17:00-17:20 Miloš M. Đorđević: DIJASPORA I NACIONALNI PROSTOR U POEZIJI SLAVOMIRA GVOZDENOVIĆA
17:20-17:40  Maja Cvetković: KOSMIČKI SIMBOLI U DISTOPIJSKOM ROMANU ZAMJATINA „MI“
17:40-18:00 Danica  Stolić: KOSMIČKI MOTIVI I SIMBOLIKA U POEZIJI MILUTINA ĐURIČKOVIĆA ZA DECU

26. 04. 2014 subota
Predsedava  Milan S. Dimitrijević
10:00-10:15 Đorđe Petković: LEVAČKI KOSMOPOETSKI TRIPTIH
10:15-10:30 Golub Jašović: NAZIVI ZA NEBESKA TELA I LEKSEMA SAN U POEZIJI BILJANE RADEVIĆ
10:30-10:45 Predrag Jašović: MOTIVI ZVEZDA I NEBESKIH TELA U POEZIJI SRPSKIH ROMANTIČARA
10:45-11:00 Laza Lazić, Nataša Stanić: PESNIČKE STRUNE LAZE LAZIĆA – PESNIKOVO VIĐENJE UNIVERZUMA – KNJIGA RAZGOVORA
11:00-11:15 Miša Lazar: KOSMIČKI MOTIVI  U POEZIJI MIODRAGA D. IGNJATOVIĆ
11:15-11:30 Tamara Lujak: UMETNICI I PRIRODA, EKOLOŠKO – UMETNIČKI - OBRAZOVNI PROJEKAT „ČISTO I BISTRO“
11:30-11:45 Tamara Lujak: KAPIJA SNA. KONKURSI ZA FANTASTIČNI I NAUČNO-FANTASTIČNI HAIKU I HAIGU
11:45-12:00   Aleksandar Tomić: DUŠA U KOSMOSU
12:00-12:15 kafe pauza

12:15-13:15
«KOSMIČKI CVET» POEZIJE
Pesničko druženje uz kosmičke stihove

Predsedavaju Milan S. Dimitrijević i Milčo Cvetkov

                                      13:15-13:30  ZATVARANJE KONFERENCIJE
 
13:30 SVEČANA PROSLAVA 80 GODINA OD OSNIVANJA ASTRONOMSKOG DRUŠTVA „RUĐER BOŠKOVIĆ“ I KOKTEL

15:00 SKUPŠTINA ASTRONOMSKOG DRUŠTVA „RUĐER BOŠKOVIĆ“

POSTERI


Milan Radovanac: PODSEĆANJE NA ODNOSE ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE I AKADEMSKOG  ASTRONOMSKOG DRUŠTVA PO NJEGOVOM OSNIVANJU 1934. GODINE U BEOGRADU

Milan Radovanac: ASTRONOMSKA OPSERVATORIJA U BEOGRADU OD 1976. DO 1990. GODINE

Borislav Jovanović: POGREBNI RITUAL I ORIJENTACIJA GROBOVA NA STAROKELTSKOJ  NEKROPOLI PEĆINE KOD VIMINACIJUMA

Natalija Janc: ASTRONOMSKI KALENDAR PETRA MANOJLOVIĆA U ČASOPISU „JAVOR“

 Konstantin Kalahanis, Evangelija Panu, Evstratije Teodosiju, Joanis Kostikas, Vasilije N. Manimanis, Milan S. Dimitrijević: KOSMIČKI SISTEM PRESOKRATOVSKOG FILOSOFA ANAKSIMENA  I ZVEZDE I NJIHOVO NASTAJANJE

Nikola Cvetković: KOSMIČKO-POETSKE I SIMBOLIČKE VIZIJE U IKONOGRAFIJI SRPSKE SREDNJOVEKOVNE NUMIZMATIKE U DELU SERGIJA DIMITRIJEVIĆA (III)

Đorđe Petković: NOVI DEKONSTRUISANI SONETI SA  REPOM I AKROSTIHOM U OGLEDALU

Milan S. Dimitrijević: KOSMIČKA INSPIRACIJA U DELU MARKA RISTIĆA

Milan Jeličić: HRONIKA 

Tamara Lujak: Cveće„Kako to mislite nema mesta za nas?“, upita začuđeno Oleander. „Ovo je staklenik, zar ne? Ovde se gaji i čuva cveće, nije li tako?“
„U pravu ste, ali razumite nas, prenatrpani smo. Sve su police popunjene, sve leje zauzete“, objašnjavao je mladić gutajući knedlu.
„Čime kad je svo cveće ostalo napolju?“, zapanjeno će Oleander.
„Svo prirodno cveće je ostalo napolju“, ispravi ga mladić, slegnu ramenima izvinjavajući se i zatvori vrata staklenika ostavljajući zabezeknuti Oleander na vetrometini.

субота, 29. март 2014.

EKO misli: Žena Belog Bivola

Sve što je stvoreno je sveto. I zato ne zaboravite: svaka zora koja dolazi sveti je događaj i svaki dan je svet, jer svetlost dolazi od Velikog Duha. Uvek morate imati na umu i to da su dvonožni i sav ostali narod kojim je naseljena ova zemlja sveti i da s njima morate tako i postupati.

Žena Belog Bivola, Oglala Sijuks

петак, 28. март 2014.

Tamara Lujak: Najvrednije blagoČuvaj ga kao oči u glavi. Dragoceniji je od života svakog od nas, jer je on život sam“, suznih očiju Rogam klimnu glavom i uze kesicu od pliša iz očeve klonule ruke.
Drhtavim prstima otvori kesicu i prebroji koliko blaga ima unutra. Za tri godine!, pomisli oduševljeno. Pravo čudo da su uspeli toliko da sačuvaju. Dete je bilo na putu i moraće posebno da zapne ove i sledeće godine, ali treće će i on sam moći da misli na svoje unučiće i odvaja blago u stranu.
Kada su pripreme oko sahrane bile gotove i kad je telo, uvijeno u obično platno, bilo položeno u zemlju, Rogam odreši kesu koju mu je otac na samrti dao i zasadi prvu leju.

четвртак, 27. март 2014.

EKO misli: Crni Los


Prvi mir, koji je najvažniji, je onaj koji dolazi u dušu čoveka kad shvati svoju vezu, svoje jedinstvo s univerzumom i svim njegovim moćima, i kad shvati da se u središtu univerzuma nalazi Veliki Duh i da je to središte svugde, da se nalazi u svakom od nas.

Crni Los, Oglala Sijuks