уторак, 18. март 2014.

STALNI FOTO KONKURS ZA NAJBOLJE FOTOGRAFIJE NA TEMU „PRIRODA SRBIJE“
PROPOZICIJE KONKURSA


1. Organizator
Zavod za zaštitu prirode Srbije

2. Tema konkursa
PRIRODA SRBIJE
Učesnicima se ostavlja sloboda da, u skladu sa zadatom temom, izraze svoje ideje i ispolje kreativnost. Fotografije treba da prikazuju PRIRODU SRBIJE, biljni i životinjski svet, kao i ljudsku aktivnost u prirodi.

3. Cilj konkursa
Promocija i očuvanje prirode Srbije

4. Učesnici
Na konkursu mogu učestvovati amateri i profesionalci sa prebivalištem u Srbiji.
Zaposleni Zavoda i članovi žirija nemaju pravo učešća na konkursu.

5. Patronat
Konkurs se realizuje u skladu sa propisima FSS (Fotosaveza Srbije).

6. Žiri
Fotografije će ocenjivati stručni žiri Foto saveza Srbije.

7. Nagrade koje dodeljuje stručni žiri
Svakog meseca, u periodu od 3.do 10. žiri će ocenjivati i birati najbolje fotogafije pristigle u toku prethodnog meseca i dodeliti sledeće nagrade:

PRVA nagrada -  vikend u kući Zavoda naTari, za dve osobe
DRUGA nagrada -  komplet štampanih izdanja Zavoda
TREĆA nagrada -  komplet DVD izdanja Zavoda
POHVALA - knjiga u izdanju Zavoda
POHVALA - DVD u izdanju Zavoda

Žiriće i nagodišnjem nivou dodeliti:

PRVU nagradu - 5 dana sa stručnjacima Zavoda na nekom od terenskih istraživanja
DVE DRUGE nagrade -  vikend za dve osobe u kući Zavoda naTari
TRI TREĆE nagrade -  fotoaparat
PET POHVALA
(Uz vredne nagrade dodeljuju se i medalje Foto saveza Srbije.)

Odluke žirija su konačne i neopozive, bez prava na žalbu učesnika. Pravo tumačenja propozicija ima jedino organizator.

8. Nagrade koje dodeljuje publika
Pored nagrađenih fotografija, po oceni žirija, dodeljivaće se i nagrade na osnovu dobijenih glasova od strane posetilaca sajta, i to na godišnjem nivou:

PRVA nagrada -  viked za dve osobeu kući Zavoda naTari
DRUGA nagrada -  fotoaparat
TREĆA nagrada – komplet štampanih izdanja Zavoda

9. Posebne mogućnosti
Najaktivniji i najtrofejniji autori biće pozivani na organizovani fotosafari u nekom od zaštićenih prirodnih dobara Srbije. Fotografije sa fotosafarija, autori će biti dužni da daju i odobre za korišćenje u promotivne svrhe upravljaču, domaćinu safarija, kao i Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

10. Broj i veličina fotografija
Svaki učesnik može poslati mesečno najviše 10 (deset) različitih crno-belih ili fotografija u boji.
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije je JPG.
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 3.500 px, 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 8 i 10.

11. Priprema fotografija
Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade dela, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.

12. Obeležavanje fotografija
Svi radovi moraju biti propisno obeleženi, tako što svakom radu autor treba da da naziv, te da navede lokaciju i vreme fotografisanja.

13. Prijava i slanje fotografija
Uz fotografije obavezno poslati popunjen prijavni formular.
Fotografije se dostavljaju na mejl: fotokonkurs@zzps.rs (maksimalna veličina po mejlu 20 mb), snimljene na CD-u i donete lično u prostorije Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ili poslate poštom na adresu: Zavod za zaštitu prirode Srbije, ulica Dr Ivana Ribara br. 91, 11070 Novi Beograd.

14. Autorska prava
Svaki učesnik konkursa mora biti autor ili nosilac autorskih prava za fotografiju koju prijavljuje na konkurs.
Autor ostaje jedini vlasnik autorskih prava nad svojim fotografijama.
Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.
Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima, plakatima i drugim štampanim materijalima Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Radovi dostavljeni organizatoru, radi učešća na konkursu PRIRODA SRBIJE se ne vraćaju. Učesnici su dužni da za ove radove, putem prijave –saglasnosti,  trajno prenesu prava za upotrebu fotografija u propagandne svrhe Zavodu za zaštitu prirode Srbije.
Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje, i sl. prispelih i objavljenih fotografija.
15. Prezentacija fotografija
Sve fotografije koje ispunjavaju uslove konkursa naćiće se u Foto galeriji sajta Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Nagrađene i izabrane fotografije biće odštampane na fotopapiru, izložene u prostorijama organizatora i objavljene u katalogu izložbe, u roku koji neće biti duži od 3 meseca nakon završetka konkursa. Sve fotografije ostaće u kolekciji Zavoda za zaštitu prirode, i upotrebljavaće se, po potrebi, u svrhu promocije prirode Srbije.

16. Informacije i kontakt
Za više informacija možete nas kontaktirati putem elektronske pošte: fotokonkurs@zzps.rs i na tel.br. Dejana Vukićevića: 066 381 505.


PRIJAVNI FORMULAR
ZA IZLOŽBU FOTOGRAFIJA
„PRIRODA SRBIJE“


            Svaki učesnik konkursa „Priroda Srbije“ treba da dostavi fotografije isključivo u digitalnom formatu, na mejl: fotokonkurs@zzps.rs, snimljene na CD-u i dostavljene lično u prostorije Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ili poštom na adresu Zavod za zaštitu prirode Srbije, ulica Dr Ivana Ribara br. 91, 11070 Novi Beograd.
            U takmičenju za fotografiju meseca učestvuju sve fotografije pristigle do kraja tog meseca.
            U takmičenju za fotografiju godine učestvuju najbolje fotografije  iz svakog meseca.
            Sve dodatne informacije o propozicijama i konkursu mogu se dobiti putem navedene mejl adrese.

Ime i prezime:                                                                                 
Adresa:                                                                                             
JMBG:                                                                                               
Mejl adresa:                                                                         
Kontakt telefon:                                                                              
Naslovi fotografija____1._________________________________2.________________________3.________________________4._______________________5.________________________ 6.________________________7._______________________8.________________________9.____________________ ___10._____________________________
Lokacije:                                                                                ___________________________            _____________________________________________________________________
Aparat:                                                                                              


Odgovorno izjavljujem:
  1. Autor sam celokupnog priloženog fotografskog materijala.
  2. Jedini sam nosilac prava ili sam u potpunosti ovlašćen od nosioca prava umnožavanja u vezi sa priloženim fotografskim materijalom.
3.      Dozvoljavam Organizatoru da bez ograničenja i bez naknade koristi, štampa i prezentuje priloženi fotografski materijal.
4.      Dozvoljavam Organizatoru da koristi priloženi fotografski materijal bez naknade za izradu kalendara, plakata, web - sajta i za promociju Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao i same prirode Srbije.
5.      U celini prihvatam propozicije, odnosno pravila konkursa „Priroda Srbije“.


                               ______________________      
                                                                                                             Potpis
___.___. 201_. godine                                
 

Нема коментара:

Постави коментар