недеља, 14. јануар 2018.

Predstavljamo: OLGA LEKIĆ


Naša saradnica Olga Lekić, dala je nedavno intervju za časopis Medici.com. Prenosimo vam intervju u celosti:


Olga Lekić  1952 god. (Primarius  Dr specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije- subspecijalista balneoklimatolog), slikar  
Radila u Institutu za rehabilitaciju Beograd, organizacioni deo “Selters u Mladenovcu, od 1987 do 2015 god. (Kao odeljenski lekar:  Primarius  Dr specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - subspecijalista balneoklimatolog i mentor na Medicinskom fakultetu -Univerziteta u Beogradu iz oblasti balneoklimatologije.)
Od juna 2016 god radi kao fizijatar u specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu, ”Antamedicaplus” Beograd
U stručnom radu, posebno polje interesovanja  iz domena balneologije i primenu TMV “Srpski Selters”  u medicinskoj  rehabilitaciji
Objavila veliki broj stručnih radova iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije na brojnim domaćim kao i na inostranim kongresima.  (2 and Word  congres  of the  ISPRM  Prague, 2003, 17 th European Congress of Physical and rehabilitation medicine  Vienna 2004,  II Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation1998 Valensia–Spain, 10th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine as well as the 13th National Congress of the Serbian Association of Physical Medicine Budva 2013…
           Stručni saradnik u  Međunarodnom projektu  "THERMALIS  INTEREG "- transnacionalni program Evropske unije, u periodu od 2007- 2009 g.  sa ciljem  očuvanja  termalnog  nasleđa u Evro-Jadranskom u regionu
U svim svojim stručnim  prezentacijama do 2015 godine,  obavezno - ciljano prikazivala činjenično i objektivno stanje vezano za fenomen voda i zaštite istih od nesavesnih, sa porukom  zaštite prirodnog resursa  (Dekada vode- water for life 2005-2015). Povremeno u kontaktu sa Gradskim Sekretarijatom za zaštitu životne sredine-Beograd, prisustvovala manifestacjiama ” Svetski dan vode” u Beogradu. Saradjivala sa nadležnim Gradske opštine Mladenovac  iz sektora ekologije  Učestvovala u izradi elaborata (Consulting tourism development) kao stručni saradnik  balneoklimatolog, u “ Definisanju područja” Selters Banje-. Mladenovac”, koja je i dobila nakon toga  status “Banjskog mesta”
          Autor prezentaciju  svih parametara, koji se odnose na: praćenje kvaliteta životne sredine (MONITORING I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE) u period od 1990 do 2010 godine.- Gradske opštine Mladenovac 
Za društveno angažovanu fotografiju "Divlja deponija u mom kraju" PSK "Kopaonik" - Umetničko ekološki projekat "Čisto i bistro" dobitnik nagrade II mesto: Mladenovac, Lug
PS  (Posebno zainteresovana za rešavanje problematike neposredne okoline rečice Lug, koji predstavlja jedini drenažni sistem grada Mladenovca, samim tim i neobhodnost sanacije trenutne situacije koja je i bila uzrok nastanka posledica poplava preko 20 kuća …maja 2014 g. I neposredna opasnost od ponovnih poplava, nažalost i stalno prisutnog odnosa 1:7 (prevencija :posledica)


Ako ste ekološki aktivista, šaljite nam i vi svoje priloge:
cistoibistro ET gmail.com

Нема коментара:

Постави коментар